Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Demontaż gaźnika

Demontaż gaźnika należy przeprowadzić w kolejności następującej:

  1. Zdjąć gaźnik.
  2. Zdjąć filtr powietrza.
  3. Odkręcić pokrywę nakrętkową komory przepustnicy gaźnika i ciągnąc za linkę sterującą wyjąć przepustnicę z komory, a następnie przytrzymując za linkę nacisnąć przepustnicę w ten sposób, by znajdujący się na jej końcu klocek wyskoczył z wycięcia kopułki.
  4. Wyjąć zapinkę z rowka iglicy i odłączyć iglicę od przepustnicy.
  5. Wykręcić z dolnej części gaźnika śrubę komory pływakowej, odłączyć komorę pływakową (nie zgubić i nie zniszczyć uszczelek).
  6. Wykręcić rozpylacz z dolnej części kadłuba gaźnika.
  7. Odkręcić od rozpylacza dyszę główną.
  8. Wykręcić dwa wkręty mocujące pokrywę komory pływakowej.
  9. Odjąć pokrywę, uszczelkę pokrywy i wyjąć z komory pływak.
  10. Wykręcić śrubę regulacyjną wolnych obrotów. Montaż gaźnika przeprowadzić w kolejności Zwrotnej.