Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Usuwanie usterek gaźnika

Usterki gaźnika można stosunkowo łatwo usunąć (w większości przypadków) przez demontaż i oczyszczenie zanieczyszczonych części gaźnika. Większą ilość zanieczyszczeń (np. komory pływakowej) można usunąć miękkim drewienkiem, po czym należy przepłukać benzyną. Małych otworków czy kanalików paliwowych gaźnika (np. w dyszy głównej) nie wolno niczym twardym oczyszczać; najlepiej przedmuchać i przemyć benzyną ewentualnie można przepychać włosiem.

Przy usuwaniu usterek gaźnika należy pamiętać, że woda w paliwie (mogła się dostać do zbiornika podczas jazdy w czasie deszczu, czy podczas mycia motocykla) jest przyczyną przerw w pracy silnika, a objawia się podobnie jak zły dopływ paliwa. Trzeba wówczas usunąć wodę z komory pływakowej przez wydmuchanie jej pompką (po zdjęciu pokrywy i wyjęciu pływaka). Jeśli stwierdzi się wodę i w zbiorniku paliwa, to w celu jej usunięcia trzeba ze zbiornika wypuścić cały zapas paliwa, a zbiornik otwarty pozostawić w miejscu suchym i przewiewnym.

Niekiedy przyczyną wysokiego poziomu paliwa w gaźniku może być nieszczelność pływaka, spowodowana pęknięciem w miejscu lutowania. Przez szczeliny przedostaje się wówczas do środka benzyna i przeciążając pływak opóźnia lub uniemożliwia domykanie się iglicy. Należy postąpić wówczas w sposób następujący:

  1. Po odkręceniu Wkrętów i zdjęciu pokrywy wyjąć pływak z komory.
  2. Cienkim wiertłem (1 mm) lub zwykłą igłą zaszlifowaną na trójkąt wywiercić dwa otworki z dwóch przeciwległych stron, z dala od miejsc lutowanych.
  3. Zwróciwszy pływak jednym z otworków ku dołowi, drugim wdmuchiwać powietrze, aż do usunięcia paliwa (nie dotykać ustami pływaka ze względu na trujące własności etyliny zawartej w paliwie).
  4. Suszyć pływak w ciepłym miejscu przez kilka godzin.
  5. Zalutować wywiercone otworki i miejsce pęknięte.
  6. Usunąć nadmiar cyny z pływaka.
  7. Sprawdzić szczelność pływaka przez zanurzenie go na chwilę w gorącej wodzie (pęcherzyki powietrza wskażą, gdzie ewentualnie znajdują się jeszcze szczeliny).
  8. Pływak wyjąć z wody, osuszyć i wmontować (jeśli jest bez usterek) do gaźnika.