Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Obsługa gaźnika

W silniku S01-Z zastosowano gaźnik typu G-20M, o średnicy gardzieli 20 mm, dyszy typu zatopionego ø 0,75 mm i przepustnicy cylindrycznej. Obsługa gaźnika tego typu jest bardzo prosta i ogranicza się do utrzymywania go w stałej czystości.

Co 2000 km należy wymyć gaźnik usuwając zanieczyszczenia. W tym celu trzeba zluzować wkręt kołnierza filtru powietrznego i ruchem obrotowo-wahadłowym zdjąć filtr.

Następnie należy zdjąć z silnika gaźnik i zdemontować go w sposób podany na stronie traktującej o naprawach. Po wyjęciu pływak umieścić w miejscu zabezpieczającym go od ewentualnych uszkodzeń, a paliwo znajdujące się w komorze pływakowej wylać.

Wszystkie drobne części gaźnika należy dobrze wypłukać w czystej benzynie i przedmuchać dla sprawdzenia, czy otwory i kanały nie są zatkane. Nie wolno dyszy przepychać żadnymi metalowymi przedmiotami. Korpus i komorę pływakową trzeba również wypłukać w benzynie, zwracając przy tym uwagę, by w gnieździe prowadzącym iglicę pływaka (u dołu) nie pozostał osad utworzony z kurzu. Ponadto, co około 1000 km należy odłączyć od motocykla filtr powietrza, przemyć go w czystej benzynie i oleju Lux 13 lub Lux 10 w stosunku 1:1. Przy jeździe przez bardzo pyliste drogi trzeba filtr powietrza przemywać częściej.

Uwaga. Przy montowaniu czystego gaźnika należy zwrócić uwagę na to, aby w czasie zakładania pokrywy komory pływakowej ostrze iglicy trafiło do gniazda iglicznego w pokrywie. W przeciwnym bowiem razie może nastąpić skrzywienie iglicy, którego w większości wypadków nie da się już usunąć. Również wkładanie przepustnicy do korpusu gaźnika wymaga specjalnej ostrożności i uwagi. Należy przy tym pamiętać, że krawędź ścięta przepustnicy powinna być zawsze zwrócona w stronę filtru powietrza oraz, że rowek wycięty wzdłuż ścianki przepustnicy musi trafić na wkręt prowadzącyj wkręcony z prawej strony kadłuba gaźnika.