Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Przedni widelec teleskopowy

Motocykl M06-Z ma przedni widelec teleskopowy (rysunek poniżej) z tłumieniem olejowym. Konstrukcja ta zapewnia dobre prowadzenie motocykla oraz dużą wygodę w jeździe charakteryzującą się przede wszystkim brakiem wstrząsów na kierownicy. Widelec składa się z dwóch goleni, których wzajemną równoległość zapewnia zamocowanie ich w półce górnej 4 i dolnej 34. Dla zapewnienia sztywności golenia teleskopów zamocowane są w półce górnej na stożkach i ściągnięte nakrętkami. Każda z goleni teleskopowych składa się z dwóch zasadniczych zespołów: elementu resorującego i elementów tłumiących.

Elementem resorującym jest sprężyna śrubowa o zmiennym skoku zwojów, dzięki czemu przy wzrastającym ugięciu wzrasta sztywność sprężyny, co zabezpiecza przed dobijaniem teleskopów przy większych obciążeniach lub na większych nierównościach drogi. Ponieważ powstają drgania koła w czasie jazdy po wyboistej drodze, w celu ich usunięcia zastosowano element tłumiący.

Działanie tłumików drgań (amortyzatorów) omawianych teleskopów polega na tym, że przy nieruchomym teleskopie olej znajduje się w dolnej części nogi ruchomej 25 dookoła elementu tłumiącego, a przy ruchu do góry części ruchomej względem nieruchomej, olej zostaje przymusowo przetłaczany do części nieruchomej przez szczelinę pierścieniową o zmiennej wielkości, wywołując żądane tłumienie.

Wielkość tłumienia zależy od wielkości szczeliny, pomiędzy dolną częścią nogi nieruchomej a elementem tłumiącym 12 o zmiennym przekroju, który jest zamocowany śrubą 16 do ruchomej części teleskopu. Element ten jednocześnie łączy przez sprężynę 6 część ruchomą z częścią nieruchomą. Obie części teleskopu stykają się ze sobą przez dwie tulejki ślizgowe. Jedna tulejka jest nieruchoma zamocowana na dolnym końcu nogi nieruchomej, natomiast tulejka druga zamocowana jest na górnym końcu nogi ruchomej. Tulejka nogi ruchomej opiera się dolną krawędzią o kołnierz podtoczenia. Pierścień uszczelniający 9 umieszczony jest nad tulejką w górnej części nogi ruchomej i dociskany do podtoczenia nakrętką pierścieniową S. Pierścień uszczelniający zabezpiecza teleskop motocykla przed wyciekaniem oleju. Do każdego teleskopu wlewa się przed jego zmontowaniem po 80 cm³ oleju Lux 10.

Dla zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni nogi nieruchomej (powierzchnia ta współpracuje z tulejką turbaksową) oraz, ze względów estetycznych, do półki dolnej (dla każdej nogi osobno) przymocowana jest osłona teleskopu. Osłona wykonana jest z rury stalowej lakierowanej i ustalonej na górnej części nogi nieruchomej przyspawaną do niej tulejką, co zapewnia jej współosiowość. Do górnej osłony przyspawany jest uchwyt lampy przedniej również lakierowany. W dolnej, ruchomej części teleskopu przyspawany jest uchwyt osi koła z uchwytami błotnika przedniego.

Przekrój teleskopów przednich

Przekrój teleskopów przednich:
1 - nakrętka
2 - podkładka
3 - uszczelka
4 - półka górna kompletna
5 - osłona prawa kompletna
6 - sprężyna
7 - noga nieruchoma kompletna
8 - nakrętka
9 - pierścień uszczelniający
10 - nakrętka
31 - tuleja ślizgowa
12 - element tłumiący kompletny
13 - tuleja ślizgowa
14 - pierścień sprężynujący
15 - noga ruchoma prawa kompletna
16 - śruba M6x15
17, 18, 19 - podkładki
20 - wkręt
21 - uchwyt górny sprężyny
22 - uchwyt kierownicy
23 - podkładka uchwytu kierownicy
24 - podkładka sprężysta
25 - nakrętka
26 - nakrętka kołpakowa
27 - podkładka pod nakrętkę kołpakową
28 - podkładka
29 - nakrętka koronkowa sworznia
30 - miska górna niosąca
31 - kulka ø 6 mm
32 - miska dolna i górna
33 - osłona lewa kompletna
34 - półka dolna kompletna
35 - miska dolna niosąca
36 - podkładka sprężysta
37 - nakrętka
38 - śruba
39 - podkładka