Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Smarowanie skrzynki przekładniowej i sprzęgła

Cały zespół kół zębatych pracuje w oleju. Olej znajdujący się w dolnej części kadłuba jest porywany przez obracające się koła zębate, które wskutek siły odśrodkowej rozbryzgują clej na pozostałe koła i łożyska toczne. Ściekający olej dostaje się również do łożysk ślizgowych poszczególnych wałków. W związku z powyższym po wlaniu mieszanki benzynowej należy także sprawdzić poziom oleju w skrzynce przekładniowej. Do tego celu służy miernik oleju, stanowiący część składową korka wlewowego, wkręconego w kadłub silnika. Poziom oleju znajdować się powinien zawsze pomiędzy dwiema kreskami wskaźnika (nigdy poniżej kreski dolnej). Pomiar poziomu oleju powinien być dokonany w sposób następujący:

Przed uruchomieniem silnika należy odkręcić korek wlewowy i sprawdzić poziom oleju na miarce; jeżeli wskazania na miarce są wątpliwe, wycieramy czystą szmatką miarkę i wkręcamy powtórnie korek wlewowy do oporu. Po odkręceniu sprawdzamy ostatecznie poziom oleju. W korku wlewowym znajduje się otwór służący do odpowietrzania skrzyni przekładniowej. Należy dbać, aby otwór nie został zatkany kurzem, gdyż może to spowodować wzrost ciśnienia pary olejowej w skrzynce i wyciskanie oleju w nadmiernej ilości przez drążony otwór w wałku głównym.

Do smarowania skrzynki biegów stosuje się w lecie olej S-17 lub Lux 10, a w zimie SZ-6 (oznaczenia oleju podano według katalogu CPN). Poza normalnym dolewaniem oleju do skrzyni konieczna jest okresowa zmiana oleju, mająca na celu usunięcie znajdujących się w nim zanieczyszczeń metalowych pochodzących z zużywających się kół zębatych i łożysk skrzynki przekładniowej.

Wypuszczenie zużytego oleju powinno nastąpić bezpośrednio po dłuższej pracy silnika, gdy olej jest rozgrzany, a więc bardziej płynny, tak aby zanieczyszczenia, które nagromadziły się podczas pracy, spłynęły razem z nim.

Do wypuszczenia oleju służy otwór w dnie kadłuba po lewej stronie, zamknięty gwintowanym korkiem (korek odkręcać kluczem 17 mm). Otwór ten łączy się zarówno z wnętrzem skrzynki przekładniowej, jak i obudowy sprzęgła. Przed odkręceniem należy z korka i najbliższej części kadłuba usunąć błoto, aby uniemożliwić dostanie się zanieczyszczeń do skrzynki przekładniowej. Olej należy spuszczać do naczynia, nie zaś na ziemię, gdy może on być jeszcze zużytkowany do innych celów lub przekazany do regeneracji. Olej rozlany na ziemię lub podłogę w garażu może spowodować zanieczyszczenie ogumienia lub obuwia, a tym samym szybsze ich zniszczenie.

Po usunięciu oleju zużytego zaleca się przepłukać skrzynkę przekładniową czystym rozgrzanym olejem wrzecionowym. Po przepłukaniu i spuszczeniu oleju wrzecionowego, zakręcić korek spustowy i wlać otworem wlewowym 0,5l oleju silnikowego (patrz tablica smarowania).

Sprzęgło pracuje w zamkniętej osłonie silnika. Smarowane jest ono olejem dopływającym ze skrzyni biegów. W prawej pokrywie kadłuba obok trzpienia ślimaka sprzęgła znajduje się smarowniczka, przez którą należy wtłaczać smar wg tablicy smarowania.