Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Teleskopy przednie M06-L

Konstrukcja teleskopów przednich jest bardzo prosta, ale zapewnia kierowcy wystarczająco wygodną i nie męczącą jazdę, dobre trzymanie się drogi przez motocykl i dużą wytrzymałość zawieszenia przedniego koła.

Każdy teleskop składa się z trzech zasadniczych części: zewnętrznej goleni, nogi ruchomej i sprężyn. Goleń zwinięta jest z blachy stalowej, zgrzewanej wzdłuż tylnej krawędzi. W rozszerzonej części tej krawędzi przyspawana jest trójkątna nakładka wzmacniająca. Krawędź tylna stanowi jednocześnie żebro wzmacniające goleń. Do otworu górnego goleni przyspawana jest nakładka mająca dwa otwory: przez jeden otwór przechodzi śruba uchwytu sprężyny, a przez drugi śruba uchwytu kierownicy. Wewnątrz goleni przesuwa się noga dolna teleskopu, zwinięta również z blachy. W części dolnej ma ona nałożoną obejmę. W przedniej części obejmy przyspawana jest tulejka pozioma osi koła. Otwór dolny nogi zamknięty jest zaślepką. W górnej części każda noga teleskopu zaopatrzona jest w dwie tuleje prowadzące odlane mimośrodowo ze stopu lekkiego.

Elementem resorującym teleskopu jest zespół dwóch sprężyn: dolnej twardszej i górnej dłuższej i bardziej miękkiej. Obie części są nakręcone na gwintowane końce łącznika środkowego, służącego także do prowadzenia sprężyny wewnątrz nogi teleskopu. W górny koniec sprężyn wkręcony jest uchwyt zakończony gwintowanym trzpieniem, na który nakręca się nakrętkę mocującą sprężynę w półce górnej. Dolny koniec sprężyny unieruchomiono przez wkręcenie jednego zwoju poza kołek stalowy, przechodzący w poprzek nogi teleskopu. Obie golenie oparte są o półkę górną od dołu i przykręcone do niej śrubą uchwytu sprężyny i śrubą uchwytu kierownicy. Półka dolna (stanowiąca podstawę sworznia kierownicy) ma w przedniej części zgrubienie, przez które przechodzi śruba ściskająca golenie teleskopów przednich.

W celu uzyskania prawidłowej pracy przedniego widelca teleskopowego należy zapewnić właściwe smarowanie tulei prowadzących nogę wewnątrz goleni oraz dociąganie co 3000 km nakrętek śrub mocujących golenie z półkami (górną i dolną). Również co 3 tys. km należy wtłaczać do wnętrza teleskopów smar stały ŁT-1 przez smarowniczki umieszczone z przodu każdej goleni. Czynność tę przeprowadzać przy użyciu smarownicy ciśnieniowej (będącej w wyposażeniu narzędziowym każdego motocykla), wciskając do każdego teleskopu 3 cm³ smaru stałego, co osiąga się po około 15-krotnym naciśnięciu smarownicy. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej -5°C rozrzedzić smar ŁT-1 małą ilością oleju silnikowego (w stosunku: 1 część oleju na 3 części smaru stałego). Teleskopy smarować dopiero po dokładnym rozmieszaniu obu składników na jednolitą masę. Co 6000 km należy przednie teleskopy zdemontować, usunąć stary, zużyty smar i wymyć w nafcie golenie, nogi i sprężyny. Po takim przygotowaniu nasmarować każdy teleskop świeżym smarem (zużywając około 1/4 kg smaru na każdy teleskop), a po nasmarowaniu teleskopy zmontować.

Teleskopy przednie w przekroju M06-L

Teleskopy przednie w przekroju:
1 - nakrętka kołpakowa
2 - nakrętka koronkowa sworznia
3 - łożysko oporowe
4 - sworzeń kierownicy
5 - półka dolna
6 - śruba ściągająca golenie
7 - tuleja prowadząca nogi teleskopu
8 - goleń
9 - noga ruchoma
10 - sprężyna górna
11 - uchwyt osłony gumowej
12 - osłona gumowa
13 - łącznik sprężyn
14 - sprężyna dolna
15 - tuleja osi koła przedniego