Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Demontaż i naprawa iskrownika-prądnicy

Podczas eksploatacji motocykla iskrownik-prądnica może ulec uszkodzeniu na skutek:
a) przebicia uzwojeń cewki zapłonowej (tzw. spalenia cewki);
b) przebicia uzwojeń cewek oświetleniowych lub cewki ładującej akumulator;
c) połączenia z "masą" młoteczka przerywacza (starta lub ukruszona fiberka ślizgowa, złe odizolowanie młoteczka od osi);
d) uszkodzenia izolacji przewodu wysokiego napięcia (konieczność wymiany) lub jakiegokolwiek przewodu doprowadzającego;
e) przebicia izolacji kondensatora przerywacza;
f) utleniania się styków przerywacza.

W wyżej wymienionych przypadkach uszkodzeń zachodzi konieczność zdjęcia pokrywy iskrownika-prądnicy i koła magnesowego; natomiast regulację ustawienia podstawy iskrownika-prądnicy i regulację wielkości szczeliny przerywacza można wykonać przez wycięcia w kole magnesowym, po zdjęciu pokrywy. Do zupełnego odłączenia iskrownika-prądnicy od kadłuba silnika jesteśmy zmuszeni tylko w przypadku całkowitego demontażu silnika lub bardzo poważnego uszkodzenia iskrownika. Demontaż iskrownika-prądnicy przeprowadza się w następującej kolejności:

 1. Odkręcić śrubę mocującą od góry pokrywę iskrownika-prądnicy. Zluzować dwie pozostałe śruby. Zdjąć pokrywę.
 2. Odgiąć (za pomocą wkrętaka) podkładkę zabezpieczającą, która unieruchamia nakrętkę mocującą koło magnesowe.
 3. Odkręcić nakrętkę koła magnesowego, używając klucza nasadowego 19 mm (włączyć bieg w celu unieruchomienia układu korbowego). Po zluzowaniu należy nakrętkę odkręcić tylko o tyle, aby czoło jej znalazło się na równi z końcem wału korbowego.
 4. Włożyć dwie śruby M6X1 w otwory płytki ściągacza i wkręcić je równomiernie w otwory między nitami koła magnesowego. Gdy płytka ściągacza oprze się o koniec wału korbowego, wkręcić śrubę M10 w otwór środkowy płytki, aż do zetknięcia z powierzchnią czołową wału. W miejsce styku wpuścić kroplę oleju. Powoli dokręcać środkową śrubę ściągacza, aż do zsunięcia się koła magnesowego ze stożka wału.
 5. Wykręcić śruby ściągacza. Odkręcić całkowicie nakrętkę mocującą koło magnesowe. Zdjąć nakrętkę, podkładkę zabezpieczającą, koło magnesowe i wpust czółenkowy wału korbowego. Nabiegunniki koła magnesowego zewrzeć kawałkami blachy lub prętów z miękkiej stali.

Uwaga! Po przeprowadzeniu powyższego demontażu można przystąpić do usuwania usterek zawartych w punktach od a) do f). Dalszy demontaż należy przeprowadzić jedynie wtedy, gdy zachodzi konieczność zupełnego odłączania iskrownika-prądnicy od silnika.

 1. Odłączyć wszystkie przewody iskrownika-prądnicy od zacisków na silniku, zaznaczywszy uprzednio ich położenie.
 2. Odkręcić ochraniacz świecy z przewodu wysokiego napięcia.
 3. Odkręcić i zdjąć z przewodu wysokiego napięcia bakelitową pokrywę obsady wraz z gumową uszczelką.
 4. Zaznaczyć na korpusie silnika, w jakikolwiek sposób, położenie podstawy iskrownika-prądnicy.
 5. Odkręcić dużym wkrętakiem 3 wkręty mocujące podstawę iskrownika-prądnicy do kadłuba silnika.
 6. Zdjąć podstawę iskrownika-prądnicy, obracając ją lekko w obie strony. Przewód wysokiego napięcia wyciągnąć ostrożnie z górnego otworu w kadłubie silnika.

Uwagi:
1. Montaż iskrownika-prądnicy należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej. Przy zakładaniu koła magnesowego uważać, aby nie uszkodzić rdzeni i uzwojeń cewek oraz ślizgacza tekstolitowego młoteczka przerywacza. Założyć prawidłowo wpust czółenkowy na wał korbowy, a koło magnesowe na wpust. W przypadku ocierania koła magnesowego o rdzenie cewek, regulować ustawieniem podstawy iskrownika-prądnicy.
2. W celu wymiany cewki zapłonowej wystarczy tylko odkręcić dwa wkręty mocujące cewkę do podstawy iskrownika-prądnicy oraz odłączyć przewód wysokiego napięcia od cewki i przewód cewki niskiego napięcia od zacisku przerywacza, a następnie zdjąć cewkę z kołków ustalających i wymienić ją na nową.
3. Ściągacz koła magnesowego składa się z płytki stalowej o wymiarach 10X20X70 mm oraz 2 śrub M6X1 o długości 25 mm i jednej M10 o długości 25 mm. W płytce wywiercić dwa otwory ø7 mm w odległości 42 mm do siebie, a dokładnie w środku pomiędzy nimi wykonać otwór gwintowany M10X1,25.