Naprawa i obsługa motocykla WSK 125

Regulacja instalacji zapłonowej

Zasadniczo ustawienie zapłonu dokonywane jest przez wytwórnię. Ponieważ w czasie eksploatacji zachodzi konieczność przeprowadzenia regulacji zapłonu, wynikająca z normalnego procesu zużywania się części lub z rozregulowania wskutek drgań, poniżej podajemy zasadnicze czynności związane z regulacją instalacji zapłonowej:

  1. Wykręcić świecę zapłonową z głowicy, zmierzyć odstęp między elektrodami (prawidłowy odstęp powinien wynosić 0,4-0,6 mm); w przypadku niezgodnych wyników należy elektrody dogiąć. Następnie zdjąć pokrywę iskrownika.
  2. Sprawdzić położenie GMP, wkładając do cylindra przez otwór świecowy w głowicy, długi pręt z, miękkiego metalu. Po ustaleniu GMP (najmniejsze zagłębienie pręta w cylindrze) zaznaczyć jedną kreską położenie powyższe na kole magnesowym, oraz obudowie. Położenie GMP zaznaczyć również na pręcie kreską oraz wykonać drugą kreskę powyżej o 3 mm.
  3. Po ponownym włożeniu pręta do cylindra obracać kołem magnesowym (kierunek przeciwny do strzałki) uzyskując zagłębienie się pręta do poziomu odpowiadającego drugiej kresce (powyższe położenie zaznaczyć na obudowie dwiema kreskami).
  4. Sprawdzić maksymalne rozwarcie styków (które powinno wynosić 0,3-0,4 mm). W przypadku innych wymiarów, obracać kołem magnesowym zgodnie ze strzałką do uzyskania maksymalnego rozwarcia styków. Włożyć szczelinomierz. Zluzować wkręt mocujący kowadełko. Ustalić przerwę właściwą oraz dokręcić wkręt kowadełka.
  5. Sprawdzić początek rozwarcia styków (powinno wynosić 3 mm przed GMP). Włożyć cienką bibułkę pomiędzy styki przerywacza. Obracając kołem magnesowym zgodnie ze strzałką ustalić punkt rozwarcia styków (moment zluzowania bibułki przez styki). Sprawdzić, czy w momencie początku rozwarcia styków pokrywają się kreski koła magnesowego i obudowy (punkty oznaczone dwiema kreskami). W przypadku pokrycia się, regulacja zakończona.
  6. Jeżeli nie nastąpi pokrycie się kresek, należy przez wycięcie w kole magnesowym zluzować trzy wkręty mocujące podstawę iskrownika. Następnie tak przekręcić podstawę, aby początek rozwarcia styków przerywacza wystąpił w momencie pokrycia się kresek (kreski na kole magnesowym z podwójną na obudowie).